Més recursos i independència econòmica per als ajuntaments

Una vegada més, en aquesta ocasió per la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19, els ajuntaments han estat a primera línia a l’hora de donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes. I, una vegada més, ho han fet amb les limitacions que estableix la llei d’estabilitat pressupostària del PP de l’any 2012. En el ple d’aquesta setmana, demanem d’una vegada per totes un canvi de paradigma, la total disposició dels estalvis municipals o romanents i un crèdit extraordinari per a fer front a la crisi.

Imatge d’arxiu de Ramon Ferrandis

El Govern de l’Estat i la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) van signar un acord, que es plasmarà en un futur decret. En aquest decret s’estableix que els ajuntaments traspassin a l’Estat de forma voluntària la seva totalitat a canvi d’un crèdit extraordinari, amb els riscos de liquiditat que això podria comportar, enlloc de facilitar l’ús de romanents de tresoreria o superàvit per a despeses generals de l’ens públic.

Des de Montornès en Comú ens posicionem en contra de l’adhesió a l’acord i volem instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a garantir el crèdit extraordinari de 5.000M€ als ajuntaments sense haver de traspassar els romanents a la tresoreria central.

També considerem imprescindible que es modifiqui la llei d’estabilitat pressupostària per donar més marge a les administracions locals en la resposta a la present crisi i que hi hagi una quantificació de les despeses impròpies que han hagut assolit els ajuntaments durant la pandèmia per a una posterior compensació econòmica.

Els ajuntaments han estat donant solucions de forma continuada a la ciutadania per pal·liar els efectes socials i econòmics de la pandèmia, i ja és hora que se’ls doti de més recursos, més flexibilitat i més independència econòmica.

També et pot interessar...