Acord entre Montornès en Comú i Esquerra Republicana per als pressupostos 2021

Representants de Montornès en Comú i Esquerra Republicana de Montornès del Vallès, han mantingut un seguit de trobades per continuar posant en comú la situació actual que com a conseqüència de la COVID19 travessa Montornès i en especial el seu veïnat. Aquestes trobades formen part del treball engegat a finals de l’any 2020 que va permetre l’aprovació del pressupost de l’anterior exercici i l’actualització de les ordenances fiscals on ja vam manifestar la necessitat d’arribar a acords, de dotar-nos de més i millors eines per contenir la situació de crisi social i econòmica que patim.

La diagnosi que fem del moment polític i social que estem vivint, desgraciadament no ha variat massa en els darrers quatre mesos, i segueix requerint del màxim diàleg i consens malgrat les òbvies i normals diferències entre formacions polítiques que som diferents. Ambdues formacions coincidim en la necessitat d’aprofundir en un nou acord que permeti una sortida a la crisi amb polítiques d’esquerres, redistributives i al servei de la gent.

Manifestem la nostra preocupació pel deteriorament de les institucions, per la desafecció de molta població cap als seus representants i per la pèrdua de valor dels organismes públics. Aquesta situació s’alimenta clarament des l’ interès i la irresponsabilitat de determinades organitzacions polítiques.

Alertem sobre l’amenaça del retorn del feixisme de l’extrema dreta que és real i ben viu, com hem pogut veure amb l’entrada de VOX al Parlament de Catalunya com a 4a força política, el blanqueig de segons quines opinions i que el populisme instal·lat en determinats mitjans de comunicació no ajuden a generar climes de respecte, solidaritat i de la cerca d’un ampli consens. Aquest és el clima que es viu al Congrés dels Diputats, on la dreta porta un any amb actituds d’oposició reaccionària i sense cap proposta concreta de millora ni sortida de l’actual situació.

I lamentem que actituds similars a aquestes també estiguin presents en determinats grups de l’oposició al ple municipal de Montornès. Fan mal especialment aquelles forces cridades en aquesta hora greu a la construcció d’un front i consens de les forces d’esquerra davant la crisi. Aquest és l’esforç que hem iniciat Montornès en Comú i Esquerra Republicana, com una aposta clara i decidida a treballar per ajudar al veïnat. Ens reiterem en l’oferiment de continuar treballant per fer més ampli aquest espai de trobada i de treball, malgrat les legítimes diferències i fins el darrer moment de la tramitació d’aquest pressupost, o més enllà.

Davant un nou exercici on creiem esperançats que la vacunació ha de contribuir a la recuperació de la vida amb majúscules, de la recuperació de l’activitat social i econòmica i tenint per endavant un temps suficient per executar el pressupost municipal, ens plantegem varies prioritats fonamentals per a aquest exercici, que ha de donar sortida als reptes i necessitats del veïnat:

  • Aprofundir en les mesures del Pla COVID19 per la sortida de la crisi destinant 500.000€ més per a millores d’escoles, ajuts al comerç, incentius a la contractació de persones aturades, ampliació de cobertures socials…
  • Impulsar un gran pla de millora de l’espai públic per gaudir, amb espais més amplis, millora de la senyalització, de la reparació de paviments i voreres del centre del municipi. Millora d’aspectes d’accessibilitat a les voreres, mobiliari i l’arbrat, així com també aspectes de neteja i d’eficiència en la gestió dels residus…
  • Així mateix ambdós grups coincideixen a mantenir un programa d’inversions necessàries per continuar amb el desenvolupament del municipi, valorat en prop de 2M€, com és el nou espai d’oci a Montornès Nord, el Mercat Municipal, la millora de les instal·lacions esportives com poden ser tant les del Complex Esportiu, com les instal·lacions destinades a les entitats.
  • Fem un esment especial al món de la cultura; reactivar la cultura és també reactivar l’economia. Ens comprometem a fer el màxim esforç en donar suport a tots els agents del sector cultural, que tanta «felicitat» individual i col·lectiva ens aporta.

Aplicant un principi de prudència en la gestió econòmica del pressupost municipal, les actuacions es reparteixen entre accions que s’incorporen inicialment al pressupost, i d’altres que mitjançant la flexibilització de l’aplicació del romanent de tresoreria, s’han programat en altres incorporacions pressupostàries posteriors.

Ambdues formacions ens mostre satisfetes per l’acord i el treball dut a terme fins al moment i ens comprometem a emetre els vots necessaris per facilitar l’aprovació del pressupost 2021, i ens emplacem a continuar treballant per al seguiment d’aquest pla de treball que es deriva d’aquest pressupost, i a anar acordant les successives modificacions de pressupost d’acord amb la programació inicial pactada en aquest acord.

Signem,
Montornès en Comú i ERC Montornès del Vallès

Consulteu aquí l’acord complet

També et pot interessar...