Per una transformació social amb base feminista

Aquest 8 de març de l’any 2021 el feminisme ha d’estar present més que mai. Si la COVID-19 no ens deixa sortir als carrers, ens hem de fer veure: a les xarxes, al nostre entorn, als nostres balcons, a la feina, amb els nostres amics i famílies… allà on puguem!

El 2020 des de sectors de la dreta es va criminalitzar el moviment feminista, com si nosaltres fóssim la pandèmia que era necessari aturar. Durant els mesos següents s’ha vist que realment hem estat clau en la lluita contra aquesta: les dones constitueixen el 70% de les treballadores del sistema sanitari, el 80% del personal del serveis socials, el 84% de treballadores a residències de gent gran, el 64% del personal dels establiments d’alimentació i el 86% del personal de neteja.

La crisi ens ha vingut a demostrar que no hem treballat prou el canvi cultural que la societat necessita i la COVID-19 ha estat l’examen per veure la coresponsabilitat a les llars. Com a societat hem suspès quan la majoria de les responsabilitats associades a les cures durant el confinament han recaigut a sobre les dones. Vivim en una societat patriarcal, les dades o han demostrat.

Hem de prendre nota de totes les desigualtats que ha visibilitzat la crisi per fer una transformació social amb base feminista

En aquesta crisi, les dones han patit més reduccions de la jornada laboral que els homes, comportant una pèrdua d’ingressos i un major augment de l’atur. Hem de prendre nota de totes les desigualtats que ha visibilitzat la crisi per fer una transformació social amb base feminista. Una transformació per una igualtat entre homes i dones. I per aixó és necessari un canvi d’actituds i conductes, de renúncia als privilegis obtinguts només pel fet de ser homes.

El masclisme mata: més de 1000 feminicidis des de l’inici de les estadístiques oficials, i molts més que no són oficials. Aquest últim any, a més, han augmentat les dades de violència masclista. Per totes elles, hem de continuar treballant per erradicar la violència de qualsevol tipus vers les dones. El 8M també ens manifestem per elles.

També et pot interessar...