Què fem per lluitar contra la pujada de preus de l’habitatge a Montornès?

Montornès viu des de fa més d’una dècada una situació greu de manca d’oferta d’habitatge. L’expansió i l’especulació viscuda en els anys anteriors a la crisi del 2008 i l’acollida d’un gran nombre de persones vingudes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona van provocar autèntics estralls en els preus de venda i lloguer.

Aquesta és la situació: la poca oferta al mercat de lloguer té uns preus fora de l’abast per a la majoria de veïns i veïnes de Montornès. Quines opcions tenim per fer-hi front? En els prop de deu anys de Govern municipal, ens hem centrat en tres tasques concretes.

Regular l’oferta del lloguer

Recentment, hem iniciat una estratègia per frenar l’especulació i crear una oferta pública i regulada d’habitatge de lloguer. Per una banda, hem iniciat un seguit d’inspeccions que han permès acabar amb pràctiques fraudulentes, ocupacions conflictives i males pràctiques d’entitats bancàries. De les tres grans inspeccions que hem realitzat a un total de 22 habitatges, de moment han acabat amb la imposició de 1,3 milions d’euros en sancions.

Alhora, de cara als mesos vinents, demanarem a la Generalitat la inclusió de Montornès dintre de la nova llei de regulació dels lloguers, per tal de garantir que els preus al nostre municipi s’ajustin més als preus de referència i que no quedin en mans de regulacions basades en l’oferta i la demanda. Davant un mercat amb tan poca oferta, fa que els preus no parin de pujar.

Ampliar l’oferta de pisos

També ens hem centrat a treballar com mobilitzar els pisos que anaven quedant en mans d’entitats bancàries i grans tenidors per tal que o bé entressin al mercat de lloguer, o bé fossin cedits a l’Ajuntament. Hem treballat amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) perquè fes adquisicions al nostre municipi i així ampliar el parc públic en aquest cas, propietat de la Generalitat.

Amb aquesta segona acció combinada és com vam poder adquirir una dotzena d’habitatges per a Montornès més prop d’una desena per part de l’AHC. D’aquesta acció n’han sortit dotacions de pisos per a la Mesa d’Emergència de la Generalitat, i els pisos per a fomentar l’emancipació juvenil, que són els que pateixen les pitjors conseqüències dels grans problemes socials i econòmics. És per això que calen mesures per acompanyar als joves, i és per això que vam iniciar el projecte d’Habitatges per Joves que s’anirà ampliant amb properes promocions.

Evitar desnonaments

Una de les principals actuacions que vam dur a terme des del govern durant els anys posteriors a la crisi econòmica va ser l’abocament de recursos, tant d’acompanyament social, econòmic o jurídic, i l’acompanyament a la PAH per a poder intervenir i trobar solucions a les situacions tan difícils d’execució hipotecària. Cal destacar que el bon fer i organització de la PAH local va permetre aturar una quantitat innumerable de desnonaments, trobar refinançaments, lloguers socials i d’altres solucions per moltes famílies que de la nit al dia veien perillar el seu projecte de vida.

Som conscients que estem davant la lluita de David contra Goliat, però hi seguirem fent front per atacar el problema des de l’arrel: la deixa del sistema especulatiu que obvia la funció social que ha de fer un habitatge.

També et pot interessar...