Un avenç en la lluita contra el maltractament a les persones grans

Montornès ha aprovat al ple ordinari de novembre l’adhesió a la guia comarcal per fer front als maltractaments de la gent gran, una decisió imprescindible per a defensar els nostres veïns més vulnerables

Durant més de dos anys, els ajuntaments de Montornès i els altres municipis de la comarca hem estat treballant des del consell comarcal amb els serveis de salut, cossos de

seguretat, representants tècnics d’altres serveis i el consell consultiu de la gent gran per a definir una estratègia que faci front a les diverses situacions de maltractaments que poden afectar a les persones grans.

Aquesta guia defineix què són els maltractaments –que poden ser físics o emocionals i es poden donar per part de familiars, cuidadors i/o institucions–, les formes i senyals d’alerta, els factors de risc i de protecció i els maltractaments dins de les institucions, la prevenció, detecció, l’avaluació, l’actuació, recursos i serveis.

Així, aquesta guia es concreta en cinc línies estratègiquessensibilitzar als professionals que treballen amb persones grans sobre els maltractaments, facilitar una eina per orientar les actuacions dels i les professionals, aprofundir en el coneixement dels maltractaments a les persones grans, destacar la importància de l’abordatge multidisciplinari, per fer front a les diverses situacions de maltractaments a persones grans i proporcionar criteris per prevenir, detectar i intervenir en els maltractaments.

Valorem molt positivament l’aprovació de l’adhesió d’aquesta guia, que suposa l’acceptació d’un compromís i un repte pel qual haurem de treballar tots plegats i així millorar la vida dels més grans del nostre poble.

També et pot interessar...