Un 8M per un feminisme real

Un any més, Montornès en Comú fem una crida a participar en la Vaga Feminista del dia 8 de març i omplir places i carrers per a fer front a les estructures d’opressió patriarcal. Cada vegada el moviment creix amb més i més força, i any rere any els carrers s’omplen de més persones que volem viure en una societat justa, igualitària i sense privilegis per uns pocs.

 
Tal com expressa el Manifest de la Vaga Feminista 8 de març a Catalunya, denunciem l’emergència climàtica, la precarietat laboral, la justícia patriarcal, les imposicions als cossos de les dones i a la seva salut; volem justícia social, drets laborals i socials per a les persones migrades i del treball domèstic, protecció efectiva davant l’explotació sexual i les violències masclistes i pensions dignes per a totes.

Montornès en Comú formem part d’aquesta marea de força, pensament i canvi i continuarem portant les reivindicacions del moviment feminista a les institucions. Des del 2013 comptem amb el Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD), que davant qualsevol situació de maltractament dóna atenció psicològica a dones i infants i atenció jurídica a les víctimes. Fins al 2019, 696 dones van ser ateses pel SIAD al nostre municipi.

Durant aquest mandat portarem a terme el tercer Pla d’Igualtat per a la ciutadania, un pla ambiciós amb diverses línies estratègiques i desenes d’accions concretes enfocades a donar suport i atenció a la dona, combatre la violència masclista, protegir els drets de les persones LGBTI i pal·liar les desigualtats socials que es donin al municipi a l’àmbit de l’esport, la cultura, la salut o l’educació. Volem que les polítiques d’igualtat siguin transversals a totes les àrees i actuacions de l’Ajuntament.

Hem treballat, treballem i seguirem treballant per un Montornès feminista i transversal on les desigualtats i discriminacions per motiu de gènere, raça, orientació o identitat sexual, origen o classe siguin cosa del passat. Per últim, animem a tothom a participar de les activitats organitzades al nostre municipi per motiu de la vaga del 8 de març!

També et pot interessar...